เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 21-30 จาก 2,634


 • #P21217 12/1/2560 16:55:22
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  rat...u สาเหตุที่ 5 เพราะ แปลได้เข้าใจง่าย และเร็วกว่ากำหนด และราคาไม่สูง จ่ายเพียง 400 บาท

 • #P27226 12/1/2560 10:01:21
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  sut...8 ปลละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง และเลือกใช้คำเหมาะสม ที่สำคัญเร็วมาก จ่ายเพียง 980 บาท

 • #P42833 11/1/2560 22:58:29
  แปลเอกสารอื่นๆ ( อังกฤษ )

  ani...g แปลไวดีมาก เรียบเรียงคำแปลคงตัวดี อ่านแล้วเข้าเนื้อเรื่อง จ่ายเพียง 180 บาท

 • #P34433 11/1/2560 21:36:38
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  pea...n ใส่ใจงานมาก แม้จะเป็นข้อมูลไม่เยอะแต่ก็ให้ความสำคัญ ส่งให้ Review ตลอด จ้างร้อยทำหมื่น ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้นะ จ่ายเพียง 100 บาท

 • #P57788 10/1/2560 21:09:05
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( ไทย --> อังกฤษ )

  plo...i แปลดีงาม เร็วมากก ราคาดี๊ดี จ่ายเพียง 10 บาท

 • #P71736 10/1/2560 19:30:51
  แปลงานฟิสิกส์ ( อังกฤษ )

  kae...9 ส่งงานเร็วมากค่ะ จ่ายเพียง 1,000 บาท

 • #P82651 10/1/2560 13:57:22
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  aj_...5 แปลงานเร็วดีครับ จ่ายเพียง 100 บาท

 • #P91114 10/1/2560 12:51:33
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  ass...u ชอบมากครับ จะใช้บริการอีกครับผม จ่ายเพียง 200 บาท

 • #P37218 9/1/2560 15:25:33
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  boo...i ชื่นชอบในการใช้สำนวนมากครับ จะใช้บริการอีกแน่นอนครับ จ่ายเพียง 199 บาท

 • #P86746 8/1/2560 23:18:16
  แปลเอกสารอื่นๆ ( อังกฤษ )

  ear...u แปลดีมาก ตรงเวลา ราคาดีครับ จ่ายเพียง 600 บาท