เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 21-30 จาก 2,991


 • #P41966 25/4/2560 22:23:06
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  ea5...d ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณ จ่ายเพียง 60 บาท

 • #P97993 25/4/2560 16:27:41
  แปลเอกสารอื่นๆ ( อังกฤษ )

  bbg...i งานแปลดีมากเลยครับ จ่ายเพียง 1,500 บาท

 • #P86214 25/4/2560 12:29:31
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  ang...0 ขอบคุณมากๆค่ะ จ่ายเพียง 380 บาท

 • #P94887 24/4/2560 21:34:04
  แปลเอกสารอื่นๆ ( อังกฤษ )

  vij...o ได้งานเร็วมากๆครับ มีคำอธิบายประกอบเพิ่มเติมด้วย จ่ายเพียง 750 บาท

 • #P56127 24/4/2560 19:57:58
  แปลงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( อังกฤษ )

  won...t งานแปลเรียบร้อยมากเลยค่ะ จ่ายเพียง 750 บาท

 • #P89333 24/4/2560 12:13:05
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  ton...a ขอบคุณมากครับได้งานเร็ว ครบถ้วน จ่ายเพียง 220 บาท

 • #P84761 23/4/2560 16:10:24
  แปลเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ( ไทย --> อังกฤษ )

  azi...h แปลเยี่ยมมากครับ จ่ายเพียง 2,000 บาท

 • #P13519 23/4/2560 16:07:39
  แปลเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ ( ไทย --> อังกฤษ )

  azi...h แปลดีครับ จ่ายเพียง 1,320 บาท

 • #P32384 23/4/2560 11:35:08
  แปลเอกสารอื่นๆ ( จีน --> ไทย )

  lov...2 แปลงานได้ดีมาก ๆ ค่ะ ?? จ่ายเพียง 330 บาท

 • #P18999 22/4/2560 22:45:09
  แปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี ( อังกฤษ )

  kik...e งานมีคุณภาพดีค่ะ นักแปลใช้ภาษาได้สละสลวย อ่านเข้าใจง่าย และมีความเอาใจใส่ในตัวงานและลูกค้าดีมากค่ะ โอกาสหน้าถ้ามีงานอีกจะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ :) จ่ายเพียง 5,500 บาท