เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Image

พบ 31-40 จาก 2,766


 • #P49216 15/2/2560 20:25:19
  แปลงาน ชีวเคมี – Food Science ( อังกฤษ )

  waw...o แปลได้ดีมากค่ะ เรียงคำสละสลวยมากๆเลย จ่ายเพียง 1,200 บาท

 • #P34799 15/2/2560 19:22:55
  แปลจดหมาย ( ไทย --> อังกฤษ )

  yin...7 แปลได้ดีมากเลยค่ะ ช่วยเพิ่มเนื้อหาที่เหมาะสมให้ด้วย ประทับใจมากเลยค่ะ โอกาสหน้าใช้บริการใหม่นะคะ จ่ายเพียง 250 บาท

 • #P48923 15/2/2560 16:51:29
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  jar...2 แปลดีมากค่ะ ใช้เวลาน้อย แต่แปลได้ดี ใช้รูปประโยคดีเป็นโปรมาก คนอ่านเข้าถึง มีอารมณ์ร่วม จ่ายเพียง 2,000 บาท

 • #P14382 15/2/2560 13:45:38
  แปลเอกสารอื่นๆ ( ไทย --> อังกฤษ )

  dko...g งานดี เรื่องเวลาส่งงานยังไม่ชัดเจน จ่ายเพียง 450 บาท

 • #P67789 15/2/2560 11:52:23
  แปลเอกสารอื่นๆ ( อังกฤษ )

  ja_...n ทำงานดีคะ จ่ายเพียง 1,500 บาท

 • #P95462 15/2/2560 11:42:07
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  huh...z ไวมากครับ จ่ายเพียง 300 บาท

 • #P27861 14/2/2560 13:17:30
  แปลงานด้านบริหารธุรกิจ ( อังกฤษ )

  not...2 แปลได้ละเอียด งานเรียบร้อย ครบถ้วน เข้าใจง่าย ได้งานเร็ว จ่ายเพียง 1,900 บาท

 • #P72631 13/2/2560 5:52:46
  แปลงานไฟฟ้า ( อังกฤษ )

  lnw...0 งานดี ตรงเวลา จ่ายเพียง 8,000 บาท

 • #P21957 12/2/2560 22:02:20
  แปลบทคัดย่อ ( ไทย --> อังกฤษ )

  ben...7 งานได้รวดเร็วมากคะ ตรวจสอบแล้วถือว่าดีมากเลยคะ จ่ายเพียง 110 บาท

 • #P88153 12/2/2560 17:16:21
  แปลเอกสารอื่นๆ ( อังกฤษ )

  mea.... นักแปลเป็นกันเองและสามารถแก้ไขงานได้ ชอบค่ะ จ่ายเพียง 600 บาท