ฟอนต์ภาษาพม่า วิธีติดตั้งฟอนด์ภาษาพม่า เครื่อง PC/Notebook


ฟอนต์ภาษาพม่า

ฟอนด์ภาษาพม่าที่นิยมใช้คือ ZawgyiOne2008

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1n_Vppzo1zB9JAwPheN398SI3hHVIcH6B


วิธีการติดตั้ง

 เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว ให้คัดลอกและเปิดที่ drive c

C:\Windows\Fonts

จากนั้นก็วางไฟล์นี้ลงในโฟลเดอร์ Fonts ได้เลย แล้วก็สามารถใช้ภาษาพม่าที่ต้องการได้เลย

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ