เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

ความแตกต่างระหว่าง 'PAIN/ILL/ACHE/SICK/HURT'

ความแตกต่างระหว่าง 'PAIN/ILL/ACHE/SICK/HURT'

Image

ความแตกต่าง between the words

PAIN/ILL/ACHE/SICK/HURT

 

มาดูกันค่ะว่า pain / ill / ache / sick / hurt

ที่แปลเป็นไทยว่า เจ็บ, ป่วย หรือ ไม่สบาย ใช้ต่างกันอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

PAIN and ACHE

คาทั้งสองนี้ปกติมักถูกใช้เป็น noun ซึ่งแปลว่าความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณ แต่สองคานี้มีการใช้แตกต่างกันเล็กน้อย คือ pain ใช้กับความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่า ประเภทยากที่จะทนได้ ache นั้นใช้บอกถึงความเจ็บปวดที่ไม่รุนแรงนัก

ขอใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ถ้าคุณไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินแล้วคุณพูดว่า Doctor, I have a severe back pain. คนไข้อีกคนหนึ่งพูดว่า Doctor, I’ve got a severe backache. แพทย์ที่ห้องฉุกเฉินจะเข้ามาตรวจคุณก่อน เพราะคำว่า back pain ฟังดูอาการน่าเป็นห่วงกว่า backache

HURT

คำนี้แตกต่างจากคาอื่นเล็กน้อย โดยมากมักใช้เป็น verb หรือ adjective คานี้แตกต่างจาก pain และ ache เพราะถ้าคุณใช้ hurt ความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากสิ่งนอกตัวเรา เช่น Be careful, you might hurt yourself if you fall from the tree. (hurt ในประโยคนี้ เป็น verb) แปลว่า ระวังนะ คุณอาจจะเจ็บตัวได้ถ้าตกจากต้นไม้

อีกตัวอย่างหนึ่ง He was badly hurt in the car crash. (hurt ในประโยคนี้ เป็น adjective)

แปลว่า เขาได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในอุบัติเหตุรถชน

SICK and ILL

ทั้งสองคำนี้ ปกติถูกใช้เป็น adjective เช่น George didn’t come in last week because he was ill/sick.

ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันคาสองคานี้มีความหมายแทบไม่แตกต่าง ก็คือหมายถึงป่วย ภาษาอังกฤษที่ใช้ในเกาะอังกฤษ sick มีความหมายค่อนข้างเฉพาะ หมายถึงอาการหรือความรู้สึกที่กาลังจะอาเจียน (vomit) ส่วน ill จะใช้ในอาการป่วยทั่วๆไป

เช่น I think I’m going to be sick. มีความหมายเหมือนกับ I think I’m going to

  • เข้าชม
    8,886
  • แชร์เรื่องนี้