เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก
uk-flag Thailand-Flag

คำศัพท์ชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ

Image

คำศัพท์ชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ (Vocabulary)

คำอ่าน

(Reading)

ความหมาย

(Meaning)

General Administration Section

เจนเนอรัล แอดมินิสเทรชั่น เซคชั่น

งานธุรการ

Public Relations Section

พับบลิค รีเลชั่นส์ เซคชั่น

งานประชาสัมพันธ์

Coordination Section

โคออดิเนชั่น เซคชั่น

งานประสานงาน

Finance and Supplies Unit

ไฟแน๊นซ์ แอนด์ ซัพพลาย ยูนิท

หน่วยการเงินและพัสดุ

Information Unit

อินฟอร์เมชั่น ยูนิท

หน่วยข่าวสาร

Meeting Minutes Unit

มีททิ่ง มินิท ยิท

หน่วยจัดทำรายงานประชุม

Meeting Agenda Unit

มีททิ่ง อะเจนเด้อ ยูนิท

หน่วยจัดทำวาระประชุม

Particular Unit

พาร์ทิคิวลาร์ ยูนิท

หน่วยเฉพาะกิจ

Coordinating and Servicing Unit

โคออดิแนเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ยูนิท

หน่วยติดต่อประสานงานและให้บริการ

Assessment and Evaluation Unit

แอสเซสเม้นท์ แอนด์อีวาลูเอชั่น ยูนิท

หน่วยติดตามและประมวลผล

General Administration Unit

เจนเนอรัล แอดมินิสเทรชั่น

หน่วยธุรการทั่วไป

Protocal and Ceremonies Unit

โพรโทคัล แอนด์ เซเรโมนี่ส์ ยูนิท

หน่วยพิธีการ

Public Relations Unit

พับลิค รีเรชั่น ยูนิท

หน่วยมวลชนสัมพันธ์

Postal Unit

โพสทอล ยูนิท

หน่วยรับส่งไปรษณีย์

Correspondence Unit

คอร์เรสพ้อนเด้นซ์ ยูนิท

หน่วยร่างโต้ตอบและพิมพ์เอกสาร

Documents Circulation Unit

ดอคคิวเม้นท์ เอร์คิวเลชั่น ยูนิท

หน่วยเวียนเอกสารและเดินเอกสาร

Photocopy Unit

โฟโทคอพพี ยูนิท

หน่วยโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร

Documents Unit

ดอคคิวเม้นท์ ยูนิท

หน่วยรับ-ส่งหนังสือราชการ

Arts and Media Unit

อาร์ท แอนด์มีเดีย ยูนิท

หน่วยศิลป์และผลิตสื่อ

Internal Communication Unit

อินเทอรฺนัล คอมมิวนิเคชัน ยูนิท

หน่วยสื่อสารภายในองค์กร

Passport and Visa Unit

พาสพอร์ต แอนด์ วีซ่า

หน่วยเดินทางและวีซ่า

Division of Central Administration

ดีวีชั่น ออฟ เซนทรัล แอดมินิสเทรชั่น

กองกลาง

  • เข้าชม
    13,019
  • แชร์เรื่องนี้