เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

โปรดอ่านเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเหล่านี้ก่อนทำการใช้บริการ หากคุณใช้บริการต่าง ๆ ของเราแล้ว หมายความว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเหล่านี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเหล่านี้

1. คุณสามารถมอบงานให้นักแปลอิสระท่านใดก็ได้ที่เข้ามาเสนอราคาตามดุลยพินิจและการตัดสินใจสุดท้ายของคุณ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพึงพอใจกับผลงานของนักแปลอิสระที่คุณเลือก

2. คุณจะได้รับการบริการแปลภาษาอย่างดีที่สุด ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ด่วนหรือไม่ นักแปลอิสระของเราสามารถให้บริการแปลภาษาได้ตามราคาค่าบริการและระยะเวลาดำเนินการที่ได้เสนอไว้

3. คุณสามารถสอบถาม พูดคุยกับนักแปลอิสระได้ตลอดเวลา ทั้งในระหว่างการเสนอราคา การมอบงาน การดำเนินการ และการส่งมอบงาน ผ่านระบบแชตในเว็บไซต์ และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดทุกกระบวนการ

4. ในกรณีที่นักแปลอิสระไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามรายละเอียดสำหรับการใช้บริการที่แจ้งไว้ตอนต้น จะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนทุกครั้ง คุณมีสิทธิที่จะยินยอมให้มีการขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ความเหมาะสมและดุลยพินิจของคุณ

5. เรากำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและขอให้คุณปิดงานภายใน 20 วันหลังจากได้รับส่งมอบงาน หากถึงกำหนดแล้วแต่คุณยังไม่ได้ปิดงาน ระบบจะปิดงานให้คุณอัตโนมัติ ซึ่งหากปิดงานแล้วจะไม่สามารถคืนค่าบริการได้ในทุกกรณี แต่คุณสามารถขอให้ตรวจสอบหรือแจ้งแก้ไขได้ตลอดแม้ว่าจะปิดงานไปแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดจากนโยบายการลบข้อมูล

6. ในกรณีที่คุณมีความประสงค์ต้องการยกเลิกงาน จากสาเหตุไม่พอใจในผลงานหรืออื่น ๆ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa24.com@gmail.com ภายใน 20 วัน หลังจากได้รับส่งมอบงาน งานชิ้นนั้น จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งอาจสามารถยกเลิกได้ หรือไม่สามารถยกเลิกได้ โดยจะทำการพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา

7. ในขณะที่งานอยู่ระหว่างดำเนินการ จะมีการแจ้งรายละเอียดการดำเนินการผ่านทางอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ในทุกขั้นตอน โดยเราอาจติดต่อคุณเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบางกรณี เพื่อสอบถาม แจ้งปัญหา ติดตามการรับงาน หรืออื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

8. เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเอง ห้ามทำการติดต่อกับนักแปลอิสระนอกเว็บไซต์โดยเด็ดขาด หากตรวจพบเราจะไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

9. เมื่อคุณยืนยันสั่งงานและชำระค่าบริการ หลังจากเราส่งมอบงานให้คุณแล้ว เราจะเก็บไฟล์งานต้นฉบับของคุณและไฟล์งานจากเราไว้ 180 วัน จากนั้นไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากระบบในทันทีตามนโยบายการลบข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความลับและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0423558000206
โทรศัพท์: 09 3397 4214
อีเมล: pasa24.com@gmail.com
ไลน์ไอดี: @pawano

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
เงื่อนไขและนโยบายการรับประกัน

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P73853 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  2. P14793 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  3. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  4. P44413 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  5. P95735 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  6. P88998 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  7. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  8. P95179 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย