ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Term & Condition)

บทนำ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการใช้บริการ หากคุณใช้บริการต่าง ๆ ของเราแล้ว หมายความว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นครั้งคราว เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อห้าม

คุณต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด รวมถึงส่งเสริมให้มีการกระทำในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้าสู่ระบบ การละเมิดความลับ การโอนถ่ายเผยแพร่ไวรัสหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นที่น่ารังเกียจลามกอนาจาร เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี นำข้อมูลไปใช้ในทางทุจริต ก่อความรำคาญใจ ละเมิดสิทธิที่มีเจ้าของ ส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่เป็นที่ต้องการ พยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใด ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้หรือส่วนที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ การละเมิดใด ๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

ผลบังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำมาใช้กับทุกการใช้บริการ โดยถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ ของเรา การละเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใด ๆ ที่คุณกำหนดหรือระบุขึ้น ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล หรือบอกปากเปล่า โดยไม่ได้รับการยอมรับจากทางเราเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งหมดจะถูกคัดค้านและไม่ได้รับการยอมรับ ยกเว้นส่วนที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้บุคลากรของบริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เราจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การลงทะเบียน

1.1 เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีหรือใช้บริการที่หน้าเว็บไซต์ คุณต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา คุณต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยการแจ้งให้ทางเราทราบ

1.2 หากคุณลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นนักแปลอิสระ (Freelance Translator) ของเว็บไซต์ โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเป็นนักแปลอิสระที่นี่ก่อนทำการลงทะเบียน

1.3 คุณต้องไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หลาย ๆ บัญชี

2. การใช้บริการ

2.1 เมื่อต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของเรา คุณจะต้องทำตามขั้นตอนการใช้บริการทางออนไลน์ผ่านที่หน้าเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง หรือติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด

2.2 หากทำการอัปโหลดไฟล์งานเพื่อขอทราบราคาค่าบริการที่หน้าเว็บไซต์ นักแปลอิสระของเว็บไซต์จะตรวจสอบไฟล์งานของคุณ จากนั้นจะเสนอราคาค่าบริการและระยะเวลาดำเนินการ สำหรับการใช้บริการให้คุณทราบ

2.3 หากติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้า เราจะติดต่อคุณผ่านช่องทางที่คุณแจ้งไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดสำหรับการใช้บริการให้คุณทราบ

3. การมอบงาน

3.1 กรณีใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ หลังจากนักแปลอิสระของเว็บไซต์แจ้งรายละเอียดสำหรับการใช้บริการให้คุณทราบแล้ว คุณสามารถตรวจสอบประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลการสอบวัดระดับทางภาษา ตัวอย่างผลงานแปล รวมถึงรีวิวจากลูกค้าท่านอื่นของนักแปลอิสระแต่ละท่านที่ทำการเสนอราคา ก่อนตัดสินใจมอบงาน

3.2 คุณสามารถมอบงานให้นักแปลอิสระท่านใดก็ได้ที่เข้ามาเสนอราคาตามดุลยพินิจและการตัดสินใจสุดท้ายของคุณ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพึงพอใจกับผลงานของนักแปลอิสระที่คุณเลือก

4. ราคาและการชำระค่าบริการ

4.1 การประเมินราคาทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินบาทไทย จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารตัวจริงเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยจะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน “รวมยอดทั้งสิ้น”

4.2 คุณสามารถชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทางตามที่เรากำหนด โดยหากไม่ได้ชำระค่าบริการการผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือแสกนจ่าย คุณต้องส่งหลักฐานการชำระเข้ามาให้เราเพื่อตรวจสอบและยืนยัน

4.3 เมื่อเราได้รับค่าบริการ เราจะทำการตรวจสอบและอนุมัติงาน โดยจะมีการแจ้งยืนยันไปยังคุณ และทางเราจะเริ่มดำเนินการในทันที

5. การสั่งงานที่ผิดพลาด

5.1 ถ้าคุณพบว่ามีความผิดพลาดในการสั่งงานหลังจากที่คุณได้ยืนยันชำระค่าบริการเข้ามาแล้ว โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 09 3397 4214 อีเมล pasa24.com@gmail.com หรือแจ้งเรื่องผ่านไลฟ์แชทที่หน้าเว็บไซต์ในทันที เราจะติดต่อกลับในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ

6. การปฏิเสธการให้บริการ

6.1 เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการใด ๆ ตามความเหมาะสม โดยเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการทุก ๆ งาน แต่อาจมีสถานการณ์ที่ต้องยกเว้นที่เราจำเป็นต้องปฏิเสธงานนั้น ๆ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังคุณ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา

6.2 หากเรายกเลิกงานของคุณและคุณได้ชำระค่าบริการงานนั้น ๆ แล้ว เราจะคืนค่าบริการให้คุณเต็มจำนวนตามมูลค่างาน

7. การติดตามงาน

7.1 คุณสามารถพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับงานได้ตลอดเวลา ตามช่องทางที่คุณสั่งงาน

8. การส่งมอบงาน

8.1 เรามุ่งหมายที่จะส่งมอบงานให้กับคุณตามรายละเอียดสำหรับการใช้บริการที่แจ้งไว้ตอนต้น

8.2 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามรายละเอียดสำหรับการใช้บริการที่แจ้งไว้ตอนต้น จะมีการแจ้งให้คุณทราบก่อนทุกครั้ง คุณมีสิทธิที่จะยินยอมให้มีการขยายเวลาหรือไม่ก็ได้

8.3 เราจัดส่งเอกสารตัวจริง (ถ้ามี) ในหีบห่อมาตรฐานของเรา ซึ่งหากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษใด ๆ คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งเอกสารตัวจริงโดยบริษัทขนส่งพัสดุ

9. การยอมรับปิดงาน

9.1 เรากำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและขอให้คุณปิดงานภายใน 20 วันหลังจากได้รับส่งมอบงาน หากถึงกำหนดแล้วแต่คุณยังไม่ได้ปิดงาน ระบบจะปิดงานให้คุณอัตโนมัติ ซึ่งหากปิดงานแล้วจะไม่สามารถคืนค่าบริการได้ในทุกกรณี แต่คุณสามารถขอให้ตรวจสอบหรือแจ้งแก้ไขได้ตลอดแม้ว่าจะปิดงานไปแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดจากนโยบายการลบข้อมูล

10. การยกเลิกโดยลูกค้าหลังได้รับส่งมอบงาน

10.1 ในกรณีที่คุณมีความประสงค์ต้องการยกเลิกงาน จากสาเหตุไม่พอใจในผลงานหรืออื่น ๆ โปรดติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 09 3397 4214 หรือแจ้งเรื่องมาทางอีเมล pasa24.com@gmail.com ภายใน 20 วัน หลังจากได้รับส่งมอบงาน

10.2 งานชิ้นนั้น (ตามข้อ 10.1) จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งอาจสามารถยกเลิกได้ หรือไม่สามารถยกเลิกได้ โดยจะทำการพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวตามดุลพินิจของเรา

11. นโยบายการคืนค่าบริการ

11.1 ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ เราจะคืนค่าบริการให้ท่านตามมูลค่างานเท่านั้น

การรับประกัน

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกการใช้บริการของเรา กรณีที่เกิดปัญหาหรือความไม่สบายใจใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับงาน คุณสามารถสอบถามและแจ้งนักแปลอิสระที่ได้รับมอบงานชิ้นนั้นทำการตรวจสอบแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ตามข้อ 9.1) สามารถร้องเรียนหรือยกเลิกงานของนักแปลอิสระ เพื่อเปิดเสนอราคาใหม่หรือขอคืนค่าบริการได้ตลอดเวลา (ตามข้อ 10.1) โปรดอ่านเงื่อนไขและนโยบายการรับประกันเพิ่มเติมที่นี่ โดยหากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเรา ณ เวลาใดก็ได้ เราจะพยายามแก้ไขความกังวลของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะติดต่อกลับไป ซึ่งอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้น

การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้จะทำงานตามที่คุณคาดหวัง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา และจุดประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นโยบายการใช้คุกกี้

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษา ทเวนตี้โฟร์ (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 604 หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0423558000206
โทรศัพท์: 09 3397 4214
อีเมล: pasa24.com@gmail.com
ไลน์ไอดี: @pawano

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Term & Condition)

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการเกี่ยวกับ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P14726 ธงประเทศญี่ปุ่นธงประเทศไทย
  2. P73853 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  3. P14793 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  4. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  5. P44413 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  6. P95735 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  7. P88998 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  8. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ