รวมประโยคอวยพรวันคริสต์มาสภาษาจีน


วันคริสต์มาสคือวันอะไร ?

วันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้ที่เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง
เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงแค่มนุษย์ธรรดา ๆ คนนึ่งที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง
ความสำคัญของวันคริสต์มาส
คริสต์มาส เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในศาสนาคริสต์ ไม่ใช่เป็นวันสำคัญฝ่ายร่างกายจัดงาน รื่นเริงภายนอกเท่านั้น ซึ่งเป็นแต่เพียงเปลือกนอกของการฉลองคริสต์มาส แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรัก ของพระเจ้าที่ มีต่อโลกมนุษย์ นั่นคือ พระเจ้าทรงรักมนุษย์ มากจน ถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่องค์เดียว ของพระองค์ ให้มาเกิดเป็น มนุษย์ มีเนื้อหนังมังสา ชื่อว่า "เยซู"
ประวัติวันคริสต์มาส
คริสต์มาส คือ การฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษ โบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส

ประโยคอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาจีน(พร้อมคำอ่าน)

圣诞快乐
คำอ่าน: เซิ่งต้าน ไคว้เล่อ
สุขสันต์วันคริสต์มาส
圣诞节快乐
คำอ่าน: เซิงตั้น เจี๋ย ไคว่เล่อ
เมอร์รี่คริสต์มาส
寒假快乐
คำอ่าน: หาน เจี้ย ไคว่ เล่อ
สุขสันต์วันหยุดฤดูหนาว
好好享受假期
คำอ่าน: ห่าว เฮา เสี่ยง โซ่ว เจี้ย ชี
ขอให้สนุกกับวันหยุดนี้
祝愿您的圣诞节充满幸福。
คำอ่าน: จู้ ย่วน หนิน เดอ เซิ่ง ตั้น เจี๋ย ชง หนั่น ซิ่ง ฝู
ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสุข

我们祝你圣诞快乐

คำอ่าน: หว่อเมิน จู้ หนี่ เซิ่งต้าน ไคว้เล่อ
พวกเราขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันคริสต์มาส
我的挚友,祝你圣诞快乐
คำอ่าน: หว่อ เตอ จื้อ โหย่ว, จู้ หนี่ เซิ่ง ต้าน ไคว้เล่อ
เพื่อนรักของฉัน ขอให้เธอมีความสุขในวันคริสต์มาส

心想事成
คำอ่าน: ซิน เซี่ยง ซื่อ เฉิง
ขอให้สมปรารถนาในทุก ๆ เรื่อง
致以节日的问候与温馨的祝福
คำอ่าน: จื้อ อี่ เจี๋ย ยรื่อ เตอ เวิ่น โฮ่ว ยวี่ เวิน ซิน เตอ จู้ ฝู

ส่งความสุขแห่งเทศกาลวันหยุดและความปรารถนาดีมาให้
祝愿您和您的家庭拥有一个充满幸福的圣诞节.
คำอ่าน: จู้ ย่วน หนิน เหอ หนิน เดอ เจีย ถิง ยง โหย่ อี เก้อ ชง หนั่น ซิ่ง ฝู เตอ เซิ่ง ตั้น เจี๋ยขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส
ขอบคุณความหมายวันคริสต์มาส จาก: sanook. com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ