ทิศทาง ภาษาจีน 方向 ( Fāngxiàng ) จำเป็นมากในชีวิตประจำวัน

คำว่า "ทิศทาง"  ในภาษาจีน  方向  (Fāngxiàng)

下      
 xià  (เชี่ย)   
- ล่าง

上    
shàng  (ซ่าง)    
- บน

进       
jìn  (จิ้น)    
- เข้า

出      
chū  (ชู)  
- ออก

回      
 huí  (หุย)    
- กลับ

过       
guò  (กั้ว)    
- ข้าม

起         
  (ฉี่)     
- ขึ้น

去         
  (ชวี่)     
- ไป

来        
 lái  (หลาย)   
- มา

上去      
shàngqù  (ซ่างชวี่)   .
- ขึ้นไป

下去         
xiàqù  (เชี่ยชวี่)    
- ลงไป

进去          
jinqù  (จิ้นชวี่)      
- เข้าไป

出去         
chūqù  (ชูชวี่)       
- ออกไป

上来      
shànglái  (ซ่างหลาย)  
- ขึ้นมา

下来         
xiàlái  (เชี่ยหลาย)  
- ลงมา

北边       
běibiān  (เป่ยเปียน)       
- ทิศเหนือ

南边       
nánbiān  (หนานเปียน)     
- ทิศใต้

西边         
xībiān  (ซีเปียน)         
- ทิศตะวันตก

东边      
dōngbiān  (ตงเปียน)       
- ทิศตะวันออก

右边        
yòubiān  (โย่วเปียน)      
- ด้านขวา

左边         
Zuǒbiān  (จั่วเปียน)      
- ด้านซ้าย

旁边        
pángbiān  (ผางเปียน)     
- ด้านข้าง

.

.

.

.

.

.

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: เป็นปะ เดี๋ยวสอน 会吗我教吧

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ