ฝึกพูดภาษาจีน ได้ทันที แค่ท่อง 70 วลีภาษาจีน นี้ทุกวัน


ฝึกพูดภาษาจีนได้ทันที แค่ท่อง 70 วลีนี้
  ทุกวัน!
( มีคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำอ่านภาษาไทย )

1.  随便   suíbiàn  (สุยเปี้ยน)  -  ตามสบาย
2.  没关系   méiguānxì  (เหมยกวนซี) - ไม่เป็นไร
3.  相信我   xiāngxìn wǒ  (เซียงซิ่นหว่อ)  - เชื่อฉันสิ  
4.  跟我来   gēn wǒ lái  (เกินหว่อไหล) ตามฉันมา  
5.  不要做   bú yào zuò  (ปู๋เย่าจั้ว)   อย่าทำ

6.  加油    jiāyóu   (เจียโหยว)  - สู้ ๆ
7.  对不起   duìbùqǐ   (ตุ้ยปู้ฉี่)  - ขอโทษ
8.  慢点   màn diǎn   (มั่น เตี่ยน)  - ช้า ๆ หน่อย
9.  保重   bǎozhòng  (เป่า จ้ง)  - ดูแลตัวเองด้วยนะ
10. 担心.  dānxīn   (ตานซิน)  - เป็นห่วง

11.   注意   zhùyì  (จู้อี้)  - ระวัง
12.  干杯  gānbēi  (กานเปย)  - ชนแก้ว
13.  给你  gěi nǐ  (เก๋ย หนี่)  - ให้คุณ
14.  我拒绝   wǒ jùjué  (หว่อ จวี้เจวี๋ย)  - ฉันปฏิเสธ
15.  我保证   wǒ bǎozhèng  (หวอ เป่าเจิ้ง)  - ฉันรับประกัน

16.  当然了  dāngránle  (ตังหรันเหลอะ)  - แน่นอนอยู่แล้ว
17. 
再试试   zài shì shì  (ไจ้ ซื่อ ซื่อ )  - ลองดูอีกครั้ง
18. 
不许动  bùxǔ dòng   (ปู้ สวี่ ต้ง)  - อย่าขยับ
19. 
猜猜看   cāi cāi kàn   (ไช ไช คั่น)   - ลองเดาดู
20.
我怀疑   wǒ huáiyí   (หว่อ ฮว๋ายอี๋)  -  ฉันสงสัย

21.  这很好  zhè hěn hǎo  (เจ้อ เหิน ห่าว) ดีจัง
22别紧张  bié jǐnzhāng    (เปี๋ย จิ่นจัง) อย่ากังวล
23.  不要紧  búyàojǐn   (ปู๋เย่าจิ่น)  -  ไม่รีบ
24.  没问题  méi wèntí   (เหมย เวิ่นถี)  -  ไม่เป็นไร
25.  别客气  bié kèqì    (เปี๋ย เค่อชี่)   -  ไม่เป็นไร

26.  算上我  suàn shàng wǒ  (ซ่วน ซั่ง หว่อ)  - นับฉันด้วย
27.  别当心  bié dānxīn  (เปี๋ย ตานซิน)  - อย่ากังวล
28.  我爱你  wǒ ài nǐ   (หว่อ ไอ้ หนี่) ฉันรักคุณ
29.  你肯定吗?nǐ kěndìng ma  (หนี เขิ่นติ้ง มา)   -  คุณแน่ใจไหม
30.  坚持下去   jiānchí xiàqù   (เจียนฉรือ เซี่ยชวี่) สู้ต่อไป

31.  让我想想   ràng wǒ xiǎng xiǎng   (รั่ง หวอ เสียง เสี่ยง) ขอฉันคิดก่อน
32.  好点了吗? hǎo diǎnle ma  (หาว เตี่ยนเหลอะ มา) ดีขึ้นไหม
33.  太遗憾了  tài yíhànle  ( ไท่ อี๋ฮั่นเหลอะ) น่าเสียดายจริงๆ
34.  有什么事吗? yǒu shén me shì ma   (โหย่ว เสิน เมอ ซื่อ มา)มีเรื่องอะไรไหม
35.  这是你的吗zhè shì nǐ de ma  (เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ มา)  -   นี่ใช่ของคุณไหม

36.  非做不可吗?fēi zuò bùkě ma  (เฟย จั้ว ปู้เข่อ มา) ต้องทำใช่ไหม
37.  他和我同岁  tā hé wǒ tóng suì  (ทา เหอ หว่อ ถง ซุ่ย)เขากับฉันอายุเท่ากัน
38.  现在几点了 xiànzài jǐ diǎnle?  (เสี้ยนจ้าย จี๋ เตี่ยนเลอ)  -   ตอนนี้กี่โมงแล้ว
39.  我想哭   wǒ xiǎng kū   (หวอเสี่ยงคู) ฉันอยากร้องไห้จังเลย
40.  好梦     hǎo mèng   (ห่าวเมิ่ง )   -   ฝันดีนะ

41.  祝你好运  zhù nǐ hǎoyùn  (จู้หนี่ห่าวยวิ่น)  - ขอให้คุณโชคดี
42.  我该怎么办  wǒ gāi zěnme bàn  (หว่อกายเจิ่นเมอป้าน)  - ฉันควรทำอย่างไร
43.  他很生气   tā hěn shēngqì  (ทาเหิ่นเซิงฉี่)  -  เขาโกรธมากแล้ว
44.  怎么回事  zěnme huí shì  (เจิ่นเมอ หุย สือ)  -  เกิดไรขึ้น
45.  没时间了   méi shíjiānle  (เหมย สือเจียนเลอ) - ไม่มีเวลาแล้ว

46.  快点吧    kuài diǎn ba   (ไคว่เตี่ยนปะ) เร็ว ๆ
47.  绝对不是    juéduì bú shì  (เจวี๋ยตุ้ยปู๋ซื่อ) ไม่ใช่อย่างแน่นอน

48.  你跟我一起去吗   nǐ gēn wǒ yìqǐ qù ma
(หนี่เกินหว่ออิ้ฉี่ชวี่มา)  - คุณจะไปกับฉันไหม

49.  别走    bié zǒu   (เปี๋ย โจ่ว)   -  อย่าเพิ่งไป
50.  我明白了  wǒ míngbáile  (หว่อ หมิงป๋ายเลอ) - ฉันเข้าใจแล้ว

51.  你在说什么   (หนี่จ้ายชัวเสินเมอ)  - คุณพูดอะไรอยู่
52.  你明白了吗   (หนี่หมิงป่ายเลอมา)  - คุณเข้าใจไหม
53.  我不明白     (หว่อปู้หมิงป่าย)  - ฉันไม่เข้าใจ
54.  好的      (ห่าวเตอ)   - โอเค
55.  我也是   (หว่อเหย่ชื่อ)  - ฉันก็ด้วย

56.  请问    (ฉิ่งเวิ่น)  - ถามหน่อย
57.  不是    (ปู้ชื่อ)  - ไม่ใช่
58.  可以    (เข่ออี่ ) ได้
59.  再说吧    (จ้ายชัวปะ)  - ค่อยว่ากัน
60.  你有空嗎    (หนี่โหย่วคงมา) - คุณว่างไหม

61.  幹嘛呢    (ก้านมาเนอะ)  - ทำอะไรอ่ะ
62.  都没回    (โตวเหมย(โหย)หุย) -   ไม่ตอบกลับเลย
63.  我没空     (หว่อเหมยคง)   -  ฉันไม่ว่าง
64.  相信我     (เซียงซิ่นหว่อ)  -  เชื่อฉัน
65.  但是     (ตั้นซื่อ)  - เเต่

66.  因为    (ยินเว่ย)  - เพราะว่า
67.  可能     (เข่อเหนิง)   - อาจจะ
68.  真没有     (เจินเหมยโหย่ว)   - ไม่มีจริง ๆ
69.  不是吧     (ปู๋ซื่อปะ)   - ไม่ใช่มั้ง
70.  真的是     (เจินเตอะซื่อ)  - จริง ๆ เลย.

.

.

.


.

.

ขอบคุณคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมด จาก: เป็นปะ เดี๋ยวสอน 会吗我教吧

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ