วิธีเขียนคำย่อในภาษาอังกฤษ (Abbreviations in note-taking)

การเขียนตัวย่อในภาษาอังกฤษเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเขียนและการพูด ตัวย่อจะช่วยลดความยาวของคำหรือวลีที่ใช้ลง ทำให้ข้อความกระชับมากยิ่งขึ้น แต่การใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษนั้น ต้องมีความเข้าใจความหมายก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่าง การเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นและใช้บ่อย

การเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษ

Abbreviations in note-taking “abbreviation” อ่านว่า แอ้บ บริ วิ เอ ชั่น หมายถึง “การเขียนคำย่อ” ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการฝากข้อความ การจดโน้ตการพูดคุย หรือการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ เพื่อความเข้าใจหรือแม้แต่สามารถนำไปใช้ในการแชต สนทนาพูดคุยกันออนไลน์ได้ ดังนั้นทางเราจึงนำความรู้คำศัพท์บางคำมาให้ได้เรียนรู้ศึกษากัน

ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ

ประโยคเต็มตัวย่อความหมาย
JanuaryJanเดือนมกราคม
FebruaryFebเดือนกุมภาพันธ์
MarchMarเดือนมีนาคม
AprilAprเดือนเมษายน
MayMayเดือนพฤษภาคม
JuneJunเดือนมิถุนายน
JulyJulเดือนกรกฎาคม
AugustAugเดือนสิงหาคม
SeptemberSeptเดือนกันยายน
OctoberOctเดือนตุลาคม
NovemberNovเดือนพฤศจิกายน
DecemberDecเดือนธันวาคม

ตัวย่อค่า ต่ำสุด-สูงสุด ภาษาอังกฤษ

ประโยคเต็มตัวย่อความหมาย
maximummaxค่าสูงสุด
minimumminค่าต่ำสุด

ตัวย่อเวลาภาษาอังกฤษ

ประโยคเต็มตัวย่อความหมาย
hour(s)hr(s)ชั่วโมง
minute(s)min(s)นาที

ตัวย่อลำดับภาษาอังกฤษ

ประโยคเต็มตัวย่อความหมาย
first1stอันดับที่หนึ่ง ลำดับที่หนึ่ง
second2ndอันดับที่สอง ลำดับที่สอง
third3rdอันดับที่สาม ลำดับที่สาม

ตัวย่อที่อยู่ภาษาอังกฤษ

ประโยคเต็มตัวย่อความหมาย
streetSt.ถนน ตรอก ซอย
buildingBldg.อาคาร
roadRd.ถนน

ตัวย่อภาษาอังกฤษอื่นๆ

ประโยคเต็มตัวย่อความหมาย
as soon as possibleasap (ASAP)เร็วเท่าที่จะเร็วได้
internationalintlนานาชาติ
for the attention ofATTNแนบถึง
Purchase OrderP/Oรายการจัดซื้อ
departureDEPออกจาก
departmentDeptแผนก
especiallyespโดยเฉพาะ
referenceRe:การอ้างอิง
includeinclรวม
arrivalARRมาถึง
extensionextต่อ
numberno.หมายเลข เลขที่
informationinfoข้อมูล
and so onetc.และอื่นๆ

สรุป

หลังจากได้เรียนรู้การเขียนตัวย่อภาษาอังกฤษกันไปแล้ว ก็อย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น ว่าการเขียนตัวย่อในภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเขียนอีเมล การส่งข้อความผ่านแชต หรือแม้แต่การจดบันทึกส่วนตัวก็เช่นกัน ดังนนั้นตัวย่อภาษาอังกฤษจะช่วยลดความซับซ้อนและทำให้ข้อความกระชับมากยิ่งขึ้น

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
วิธีเขียนคำย่อในภาษาอังกฤษ (Abbreviations in note-taking)

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการบทความน่ารู้ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  2. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  3. P48726 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  4. P88418 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  5. P36734 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  6. P59431 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  7. P48873 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  8. P76266 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย