คำศัพท์ชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นกับหน่วยงานต่างๆ เพราะช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ทางธุรกิจ การศึกษาหรือการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ คำศัพท์หมวดชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้สามารถอธิบายและอ้างอิงถึงหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

คำศัพท์หมวดชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ

ในบทความนี้ ขอนำเสนอคำศัพท์หมวดชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ ให้เพื่อนๆได้นำไปใช้ในการแนะนำชาวต่างชาติที่เข้ามาติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างถูกต้องและสามารถเดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆได้ ต่อไปนี้จะเป็นคำศัพท์หมวดชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษที่ควรรู้

คำศัพท์ (Vocabulary)คำอ่าน(Reading)ความหมาย (Meaning)
General Administration Section(เจนเนอรัล แอดมินิสเทรชั่น เซคชั่น)งานธุรการ
Public Relations Section(พับบลิค รีเลชั่นส์ เซคชั่น)งานประชาสัมพันธ์
Coordination Section(โคออดิเนชั่น เซคชั่น)งานประสานงาน
Finance and Supplies Unit(ไฟแน๊นซ์ แอนด์ ซัพพลาย ยูนิท)หน่วยการเงินและพัสดุ
Information Unit(อินฟอร์เมชั่น ยูนิท)หน่วยข่าวสาร
Meeting Minutes Unit(มีททิ่ง มินิท ยิท)หน่วยจัดทำรายงานประชุม
Meeting Agenda Unit(มีททิ่ง อะเจนเด้อ ยูนิท)หน่วยจัดทำวาระประชุม
Particular Unit(พาร์ทิคิวลาร์ ยูนิท)หน่วยเฉพาะกิจ
Coordinating and Servicing Unit(โคออดิแนเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ยูนิท)หน่วยติดต่อประสานงานและให้บริการ
Assessment and Evaluation Unit(แอสเซสเม้นท์ แอนด์อีวาลูเอชั่น ยูนิท)หน่วยติดตามและประมวลผล
General Administration Unit(เจนเนอรัล แอดมินิสเทรชั่น)หน่วยธุรการทั่วไป
Protocal and Ceremonies Unit(โพรโทคัล แอนด์ เซเรโมนี่ส์ ยูนิท)หน่วยพิธีการ
Public Relations Unit(พับลิค รีเรชั่น ยูนิท)หน่วยมวลชนสัมพันธ์
Postal Unit(โพสทอล ยูนิท)หน่วยรับส่งไปรษณีย์
Correspondence Unit(คอร์เรสพ้อนเด้นซ์ ยูนิท)หน่วยร่างโต้ตอบและพิมพ์เอกสาร
Documents Circulation Unit(ดอคคิวเม้นท์ เอร์คิวเลชั่น ยูนิท)หน่วยเวียนเอกสารและเดินเอกสาร
Photocopy Unit(โฟโทคอพพี ยูนิท)หน่วยโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร
Documents Unit(ดอคคิวเม้นท์ ยูนิท)หน่วยรับ ส่งหนังสือราชการ
Arts and Media Unit(อาร์ท แอนด์มีเดีย ยูนิท)หน่วยศิลป์และผลิตสื่อ
Internal Communication Unit(อินเทอรฺนัล คอมมิวนิเคชัน ยูนิท)หน่วยสื่อสารภายในองค์กร
Passport and Visa Unit(พาสพอร์ต แอนด์ วีซ่า)หน่วยเดินทางและวีซ่า
Division of Central Administration(ดีวีชั่น ออฟ เซนทรัล แอดมินิสเทรชั่น)กองกลาง

สรุป

สำหรับใครที่กำลังหา คำศัพท์หมวดชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการนำไปทำป้ายบอกทาง ในบทความนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยก็ว่าได้ นอกจากจะได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว ยังสามารถนำไปพูดสื่อสารได้อีกด้วย เพราะเรามีทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำอ่านที่เป็นภาษาไทยนั้นเอง

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ใช้บริการ
คำศัพท์ชื่อหน่วยงานและป้ายอักษรภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณลูกค้าที่ได้เข้ามาใช้บริการบทความน่ารู้ กับ Pasa24 ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองบริการทางด้านการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


  1. P98845 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  2. P88998 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  3. P72269 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  4. P48726 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  5. P88418 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  6. P36734 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย
  7. P59431 ธงประเทศไทยธงประเทศอังกฤษ
  8. P48873 ธงประเทศอังกฤษธงประเทศไทย