คลื่นไส้ กรดไหลย้อน เป็นภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไร?


Abdominal Problems
- ปัญหาเกี่ยวกับช่องท้อง

1. nausea  -  คลื่นไส้

2. constipation  -  ท้องผูก

3. appendicitis  -  ไส้ติ่งอักเสบ

4. food poisoning  -  อาหารเป็นพิษ

5. acid reflux  -  กรดไหลย้อน

6. heartburn  -  อาการแสบร้อนกลางอก

7. stomach flu  -  หวัดลงกระเพาะ

8. dehydration  -  ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ

9. diarrhea  -  ท้องเสีย (การถ่ายอุจจาระเหลว)

10. irritable bowel syndrome (IBS)  -  ลำไส้แปรปรวน

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ