คำคมภาษาอังกฤษ รวมแคปชั่นภาษาอังกฤษ คำคมด้านความรักและการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ

ประโยคคำคมภาษาอังกฤษ แคปชั่นภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการให้กำลังใจ ความรัก คนที่กำลังหมดไฟในการใช้ชีวิต ให้สู้ต่อไป

ทุกครั้ง ๆ ที่เรารู้สึกหมดพลังในการทำงาน หรือมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
เพียงแค่มีประโยคสวย ๆ อ่านแล้วรู้สึกดี ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมา อาจจะช่วยไม่ได้มาก แต่มันก็แสดงถึงความรัก ความห่วงใยของผู้ส่งสารนั้น
วันนี้ได้ค้นหาคำคมที่มีทั้งให้กำลังใจด้านความรัก ด้านการใช้ชีวิต มาฝากกันค่ะ ลอง save ไว้ส่งให้คนที่คุณห่วงใยได้เลยค่ะ

If life is a movie, You're the best part.
 -  หากชีวิตคือหนังเรื่องหนึ่งคุณคือตอนที่ดีที่สุด

When nothing is sure, everything is possible.
 -  ในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

Be with someone who won’t stay mad at you

 -  จงอยู่กับคนที่จะไม่โกรธคุณ

I am here if you need me.
 -  ฉันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณต้องการ

Because your habits define you.

 -  เพราะนิสัยของคุณกำหนดตัวคุณ

Past is something you already know.
 -  อดีตคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

Self love is the best love.
 -  การรักตัวเองคือความรักที่ดีที่สุด

Everything takes time to grow.
 - ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเติบโต

Don't wait for someone to save you.
 - อย่ารอให้ใครมาช่วยคุณ

People will never forget how you made them feel.
 - ผู้คนจะไม่มีวันลืม ว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร

Laugh at the confusion, smile through the tears and be strong.
 - หัวเราะกับความสับสน ยิ้มทั้งน้ำตา และจงเข้มแข็ง

Everything happens for a reason.
 - ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

What happens next is up to you.
 - จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ขึ้นอยู่กับคุณ

Everything's always ending.But everything's always beginning, too.
 - ทุกอย่างจบลงเสมอ แต่ทุกอย่างก็เริ่มต้นเสมอเช่นกัน

The way to get started is to quit talking and begin doing.
 - วิธีเริ่มต้นคือเลิกพูดแล้วลงมือทำ

Everybody should decide for himself.
 - ทุกคนควรตัดสินใจด้วยตัวเอง

Keep learning.Keep growing.Keep loving.Keep living.
 - เรียนรู้ต่อไป เติบโตต่อไป รักต่อไป ใช้ชีวิตต่อไป

Everyone has a story.
 - คนทุกคนมีเรื่องราว

Don't judge people before you truly know them.
 - อย่าตัดสินคนอื่นก่อนที่คุณจะรู้จักพวกเขาจริงๆ

The world is a big mirror.
 - โลกคือกระจกบานใหญ่

Past is something you already know.
 - อดีตคือสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้ว

I have been content to travel my path wherever it happened to lead.
 - ฉันพอใจที่จะเดินทางไปตามทางที่มันเกิดขึ้น

How do you look towards life.
 - คุณมองชีวิตอย่างไร

Every persons follow their own styles of leading the life.
 - คนทุกคน ต่างก็ใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเอง

Life is like a game where nothing is predictable.
 - ชีวิตก็เหมือนเกมที่ไม่มีอะไรคาดเดาได้

Life is a joy.
 - ชีวิตคือความสุข

Life is a game - play it.
 - ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน

Believe in yourself.Have faith in your abilities.
 - เชื่อในตัวคุณเอง เชื่อมั่นในความสามารถของคุณ

Success doesn’t come by chance, you have to work for it.
 - ความสำเร็จไม่ได้มาโดยบังเอิญ คุณต้องลงมือทำ

Never lose faith in yourself and always keep trying.
 - อย่าหมดศรัทธาในตัวเอง และจงพยายามต่อไป

Your past is not your future unless you will dwell on the past.

 - อดีตของคุณไม่ใช่อนาคตของคุณ เว้นแต่คุณจะจมอยู่กับอดีต

You need to learn how to move on .
 - คุณต้องเรียนรู้วิธีก้าวต่อไป

Why is letting go so hard?
 - ทำไมการปล่อยวางมันช่างยากเย็นนัก

Some people torture themselves endlessly over love
 - บางคนทรมานตัวเองอย่างไม่รู้จบเพราะความรัก

Wipe the tears.Nothing will ever be the same again.
 - เช็ดน้ำตาซะ ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

You are the reason why I am happy in life.
 - คุณคือเหตุผลที่ฉันมีความสุขในชีวิต

Tears are words the heart can’t say.
 - น้ำตาคือคำพูดที่หัวใจพูดไม่ได้

Some words may apply to certain situations.
 - คำบางคำอาจใช้ได้กับบางสถานการณ์

Once I’m with you, no one else matters.
 - เมื่อฉันอยู่กับคุณ คนอื่นก็ไม่สำคัญ

No matter what you have gone through in the past, it has all worked out.
 - ไม่ว่าที่ผ่านมาจะผ่านอะไรมาบ้าง ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี

It is impossible to live without failing at something.
 - มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Our strength grows out of our weaknesses.
 - ความแข็งแกร่งของเรา เติบโตจากจุดอ่อนของเรา

Letting go does not mean you stop caring.
 - การปล่อยวาง ไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดใส่ใจ

Not everyone is meant to be in your future.
 - ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะอยู่ในอนาคตของคุณ

Difficult roads often lead to beautiful destinations.
 - ถนนที่ยากลำบาก มักนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่สวยงาม

Don’t believe everyone.
 - อย่าเชื่อทุกคน

If life is not fair, get used to it!
 - ถ้าชีวิตไม่ยุติธรรม จงชินกับมัน

Do not be embarrassed by your failures.
 - อย่าอายกับความล้มเหลวของคุณ

Stop caring about what others think.
 - หยุดแคร์ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร

Your best teacher is your last mistake.
 - ครูที่ดีที่สุดของคุณ คือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของคุณ

Some people are just passing through to teach you lessons in life.
 - บางคนแค่ผ่านมาเพื่อสอนบทเรียนในชีวิต

Friendship is the hardest thing in the world to explain.
 - มิตรภาพ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุดในโลก

Sometimes you have to forget what’s gone.
 - บางครั้งคุณต้องลืมสิ่งที่จากไป

There's a lot the world can teach us.
 - โลกสามารถสอนเราได้มากมาย

No one is perfect.
 - ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

The only person you really have control over is yourself.
 - คนเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้จริง ๆ คือตัวคุณเอง

Our life always changes.
 - ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Life is like a passing season. It comes and goes.
 - ชีวิตก็เหมือนฤดูกาลที่ผ่านไป มันมาและก็ไป

Don't cry over the past, it's gone.
 - อย่าร้องไห้กับอดีต มันผ่านไปแล้ว

Think how really precious is the time you have to spend.
 - ลองคิดดูว่า เวลาที่คุณใช้ไปนั้นมีค่าแค่ไหน

Do things that make you happy.
 - ทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

Life may not always be easy.
 - ชีวิตอาจไม่ง่ายเสมอไป

Wherever life plants you, bloom with grace.
 - ไม่ว่าชีวิตจะปลูกคุณไว้ที่ใด จงเบ่งบานด้วยความสง่างาม

.

.

.

.

.

.

ขอบคุณประโยคทั้งหมด จาก: twitter.com / EnquotesLife

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ