คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ เกี่ยวกับการแพทย์


การแพทย์ หมายถึง ศาสตร์ของ วินิจฉัย บำบัดรักษาหรือป้องกันโรค โดยมุ่งหมายให้มนุษย์บรรเทาจากอาการทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ หรือช่วยให้สามารถรักษาชีวิตหรือให้กลับมาสู่สภาวะที่ไม่เจ็บป่วยได้ ซึ่ง การแพทย์มีหลายระบบ เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกหรือที่เรียกว่าการแพทย์แบบแผน (conventional medicine) การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวช การแพทย์แผนไทย เป็นต้น
วันนี้เราเลยได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์มาฝากกันค่ะ บันทึกไว้นำไปใช้งานได้เลยนะคะ
medical profession ( เมด'ดิเคิล โพรเฟส'เชิน)  แปลว่า การแพทย์
traditional Thai medicine ( ทระดิช'เชินเนิล ไท เมด'ดิซิน ) แปลว่า การแพทย์แผนไทย
 1.   Ambulance    (แอม บิวเลิ่น)  รถพยาบาล
 2.   Doctor    (ดอคเทอะ)   -  หมอ
 3.   Nurse    (เนิซ)  -  นางพยาบาล
 4.   Pill    (พิล)   -  ยาเม็ด
 5.   Medicine   (เมดดิซิน) ยา
 6.   vaccine    (แวคซีน)  -  วัคซีน
 7.   ammonia    (อะมอน’เนีย)  -  แอมโมเนีย
 8.   cotton wool    (คอทเทิน วูล)  - สำลี
 9.   tape   (เทพ)  -   เทปพันแผล
 10.   bandage   (แบนดิจ)   -  ผ้าพันแผล
 11.   inflatable cuff   (อินแฟลททะเบิล คัฟ)   -  ที่วัดความดัน
 12.   inject    (อินเจคท)   -  ฉีดยา
 13.   alcohol    (แอลกะฮอล)   -   แอลกอฮอล์
 14.   Mercurochrome    (เมอคิวโรโครม)    -   ยาแดง
 15.   plastic surgery    (พลาสติค เซอร์เจอรี)  -  ศัลยกรรมตกแต่ง
 16.   examination room    (อิกแซมมิเนเชิ่น รูม)  -  ห้องตรวจโรค
 17.   operating room    (ออพพะเรทิ่ง รูม)  -  ห้องผ่าตัด
 18.   operate    (ออพพะเรท)  -  ผ่าตัด
 19.   X-ray    (เอ็กซ-เรย์) เอกซเรย์
 20.   bleeding    (บลีดดิง)   -   เลือดออก
 21.   carcinogenic    (คาซิโนเจนิค)   -   ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
 22.   castration    (แคสเทรเชิน)   -   การทำหมัน
 23.   convalescence    (คอนวะเลสเซินซ)   -   การพักฟื้น
 24.   convulsion    (คอนวัลเชิน)   -   การชัก
 25.   injection    (อินเจคเชิน)   -   การฉีดยา
 26.   jerk    (เจิค)   -   การกระตุก
 27.   lactation    (แลคเทเชิน)   -   การให้น้ำนม
 28.   abortion    (อะบอเชิน)   -   การทำแท้ง
 29.   abrasion    (อะเบรเชิน)   -   การถลอก
 30.   birth control    (เบิธ คอนโทรล)   -   การคุมกำเนิด
ขอบคุณความหมายของคำว่า การแพทย์ จากเว็บไซต์: https://thaicam.go.th

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ