คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธนาคาร Bank

ธนาคาร คือ สถาบันการเงินที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ หรือคำแสดงชื่อนำหน้าว่าธนาคาร ให้บริการเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงินสินเชื่อ บัตรเครดิต เป็นต้น.

แล้วคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธนาคารล่ะ มีคำว่าอะไรบ้าง?
ไปอ่านกันเลย...

 1.  bank   (แบงค์)  -  ธนาคาร
 2.  world Bank  (เวิลด์ แบงค์)  - ธนาคารโลก
 3.  bank fee    (แบงค์ ฟี)  -  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 4.  current account  (คอเรินท์ อะเคานท์) – บัญชีกระแสรายวัน
 5.  bond     (บอน)   -  พันธบัตร
 6.  pay in   (เพ อิน)    - จ่ายเงิน
 7.  banking  (แบงคิ่ง)  - การธนาคาร
 8.  depositor  (ดีพอสิเทอะ)   - ผู้ฝากเงิน
 9.  deposit slip   (ดีพอสิท สลีบ)  - ใบฝากเงิน
 10.  branch   (บรานซ์)  - สาขา
 11.  cash   (แคช -  เงินสด
 12.  account name  (อะเคานท์ เนม)  - ชื่อบัญชี
 13.  account number  (อะเคานท์ นัมเบอ)  – หมายเลขบัญชี
 14.  ATM card    (เอทีเอ็ม คาร์ด)  – บัตรเอทีเอ็ม
 15.  banknote   (แบงค์โน๊ท)  -  ธนบัตร
 16.  cash card   (แคช คาร์ด)   - บัตรเงินสด
 17.  change    (เชนจ์)   - เงินทอน
 18.  credit bureau   (เครดิท บูโร)  - ศูนย์ข้อมูลเครดิต
 19.  repayment   (รีเพย์เมิ่น)   - การชำระหนี้
 20.  reserve   (รีเซิร์ฟ)   - เงินสำรอง
 21.  tariff    (ทาริฟ)  - ค่าธรรมเนียม
 22.  tax   (แทคซ์)    - ภาษี
 23.  transfer    (แทรนส์เฟอะ)    - การโอน
 24.  value   (แวลลิว)   -  ราคา
 25.  withdraw   (วิธดรอ)   - ถอนเงิน
 26.  teller    (เทลเล่อ)    - เครื่องฝากถอนเงิน
 27.  withdrawal slip   (วิธดรอเอิ่ล สลิบ)   - ใบถอนเงิน
 28.  saving account   (เซฟวิ่ง อะเคานท์)  - บัญชีออมทรัพย์
 29.  premium    (พรีเมี่ยม)  - เบี้ยประกันภัย
 30.  internet banking    (อินเทอะเนท แบงคิ่ง)  - ธนาคารออนไลน์
 31.  merchant banking   (เมอะเชินท์ แบงคิ่ง)   - ธนาคารเพื่อธุรกิจใหญ่
 32.  credit card   (เครดิท  คาร์ด)    - บัตรเครดิต
 33.  customer   (คัสเทิมเมอะ)    - ลูกค้า
 34.  dabit card   (เดบิท คาร์ด)  - บัตรเดบิต
 35.  debt   (เดท)  - หนี้สิน
 36.  debtor  (เดทเทอะ)   - ลูกหนี้
 37.  charge   (ชาร์จ)   - ค่าธรรมเนียม
 38.  consultant    (คอนซัลเทิ่น)  - ผู้ให้คำปรึกษา
 39.  counter    (เคาร์เทอะ)  - เคาน์เตอร์
 40.  deposit   (ดีพอสิท)     - เงินฝาก
 41.  dividend   (ดีวิเดิ่น)    - เงินปันผล
 42.  donation   (โดเนเชิ่น)    - การบริจาค
 43.  drawer    (ดรอเอ่อ)  -  ผู้ถอนเงิน
 44.  exchange   (เอคเชนจ์) – การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 45.  investor    (อินเวสเท่อะ)  - นักลงทุน
 46.  expense     (เอคเพนซ์)   - ค่าใช้จ่าย
 47.  fixed deposit     (ฟิคซ์ท  ดีพอสิท)    - เงินฝากประจำ
 48.  foreign     (ฟอเริน เคอเริ่นซี)    - เงินตราต่างประเทศ
 49.  fund      (ฟันด์)  - กองทุน
 50.  home loan   (โฮม โลน) – สินเชื่อบ้านและที่อยู่
 51.  interest    (อินเทอเรสท์)    - ดอกเบี้ย
 52.  interest rate    (อินเทอเรสท์ เรท)   - อัตราดอกเบี้ย
 53.  exchange rate   (เอคเชน เรท)   - อัตราแลกเปลี่ยน
 54.  investment  (อินเวสเมิ่นท)   - การลงทุน
 55.  loan      (โลน)    - เงินกู้
 56.  money    (มันนี่)   - เงิน
 57.  passbook    (พาสบุค)   - สมุดบัญชี
 58.  PIN number    (พิน นัมเบอะ)    - รหัสเอทีเอ็ม
 59.  queueing machine   (คิวอิ่ง มะชีน)   - เครื่องกดบัตรคิว
 60.  queue   (คิว)   - เข้าแถว

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ