คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ น้ำท่วม (น้ำท่วมภาษาอังกฤษ)

คำว่า "น้ำท่วม" ภาษาอังกฤษเขียนยังไง

ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ต้องเจอกับภัยธรรมชาตินั้นก็คือเหตุการเกิดอุทกภัย เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกยาวต่อเนื่องเป็นเวลานานและเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้ เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำท่วมเป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ ไปอ่านกันโล้ดด...


What's the weather like?
- อากาศเป็นอย่างไร

What a nice day!
- อากาศดีอะไรอย่างนี้

What a beautiful day!
-  ช่างเป็นวันที่สวยงาม

It's not a very nice day.
- วันนี้(อากาศ)ไม่ค่อยดีเลย

What a terrible day.
- วันนี้(อากาศ)เเย่จังเลย

What miserable weather!
- อากาศเเย่จริงๆ!

It's starting to rain.
- ฝน(เพิ่ง)เริ่มตก

It's stopped raining.
- ฝนหยุดตกเเล้ว

Flood (ฝลัด) น้ำท่วม
Waterway  -  เส้นทางน้ำ
Sandbag  -  กระสอบทราย
Overflow  -  เอ่อล้นออกมา
Prevention  -  การป้องกัน
Flood-wall  -  กำแพงกั้นน้ำ
Damage   - ความเสียหาย , ทำความเสียหาย
Victim  -  ผู้ประสบภัย , ผู้รับเคราะห์
Life jacket  -  เสื้อชูชีพ
Huge flood   -   น้ำท่วมอย่างหนัก
Serious flood   -   น้ำท่วมอย่างรุนแรง
Great flood   -   น้ำท่วมครั้งใหญ่
Flood damage   -   ความเสียหายจากน้ำท่วม
Rushing torrent   -  กระแสน้ำเชี่ยว

The water level rises - ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
The main streets are flooded - ถนนหลักถูกน้ำท่วม
The water overflows into my house - น้ำทะลักเข้าบ้าน
I wade through water - ฉันเดินลุยน้ำ
The road was closed because of the flood - ถนนถูกปิดเพราะน้ำท่วม


What's the forecast like?
- การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

It's forecast to rain.
-  พยากรณ์ว่าฝนจะตก

It's going to freeze tonight.

- คืนนี้อากาศจะเย็นจัด

It looks like rain.
- ดูเหมือนฝนตก

It looks like it's going to rain.
- ดูเหมือนฝนกำลังจะตก

We're expecting a thunderstorm.
- เราคาดว่าจะมีพายุฝน

It's supposed to clear up later.
-  คาดว่าท้องฟ้าจะเเจ่มใสหลังจากนั้น

We had a lot of heavy rain for a fortnight.
- เช้านี้ฝนตกหนักมาก

We haven't had any rain for a fortnight.

-  ฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์เเล้ว

What's the temperature?

- อุณหภูมิเท่าไหร่

What temperature do you think it is?
- คุณคิดว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่

What's the freezing?
- การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

It's pouring with rain.

 - ฝนตกหนัก

It's raining cats and dogs.
- ฝนตกกระหน่ำ ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา

The weather's fine.
- อากาศดี

The sun's shining.
- พระอาทิตย์ส่องเเสง (มีแดดออก)

The sky's overcast.  
- ท้องฟ้ามืดครึ้ม

There's not a cloud in the sky.

-  ท้องฟ้าไม่มีเมฆ

It's clearing up.

- ท้องฟ้าเเจ่มใส

The sun's come out.

- แดด(กำลัง)ออก

The sun's just gone in.
- (แสง)พระอาทิตย์กำลังหายไป

There's a strong wind.
- (ที่นั่น)มีลมเเรง

The wind's dropped.

- ลมเเรงน้อยลง

That sounds like thunder.
- เสียงเหมือนฟ้าร้อง

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ