คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 COVID-19 เป็นภาษาอังกฤษ

เชื้อไวรัส  -  Virus

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
Coronavirus 2019 (COVID-19)

โควิด19  -  COVID-19

สถานการณ์ในประเทศ       
Domestic Situation

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
Relevant Authorities

กรมควบคุมโรค       
Department of Disease Control

หน่วยแพย์ฉุกเฉิน       
Emergency Medical Unit

เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย       
Security Staff

โรงพยาบาล  Hospital
ยารักษาโรค  -  Drugs
หมอ  -  Doctor
พยาบาล  -  Nurse
เจ้าหน้าที่  -  Staff
สถานการณ์  -  Situation

ยอดผู้ติดเชื้อ       
Number of Infected Cases

ยอดผู้เสียชีวิต       
Number of Deceased Cases

ยอดผู้ป่วยรายใหม่       
Number of New Cases

ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้ว       
Number of Recovered Cases

ผู้ป่วยที่มีอาการหน้าเป็นห่วง       
Patient with serious and severe symptoms
 
ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน       
Patients in Home Isolation

โรงบาลสนาม  -  Field Hospital
ผู้เดินทาง  -  Travelers
รายใหม่  -  New Case
เสียชีวิต  - Dead

ติดเชื้อสะสม       
Cumulative cases of infection

อาการรุนแรง       
Severe symptoms

สถานการณทั่วโลก  -  Global Situation
วัคซีนโควิค19  - COVID-19 Vaccine
สั่งซื้อวัคซีน  -  Vaccine Ordering

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน       
Unvaccinated People

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว       
Vaccinated People

วัคซีนมีหลายประเภท       
There are many types of vaccine.

ราคาวัคซีน       
Vaccine Price

อัพเดทสถาการณ์รายวัน       
Daily Update

หน้ากากอนามัย  - Face mask
ที่มา  -  Source
ข่าวปลอม ข่าวลวง - Fake news
อาการ   -  Symptoms
การรักษา  -  Treatment
ผู้แพร่เชื้อ  -  Spreader
       
ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน       
Take Away Only

ต้องซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น       
Take-home Only


ต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้กำหนดไว้       
Comply with rules and regulations.

ห้ามทำผิดกฎ       
Do not violate the rules.

ห้ามเดินทางไปพื้นที่เสียง       
Avoid traveling to high-risk areas

กักตัว 14 วัน       
14-Day Quarantine

ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด       
Wear the face mask at all time.

ห้ามสัมผัสสิ่งของด้วยมือเปล่า       
Do not touch the item with unprotected hand.

นำยาฆ่าเชื้อ       
Disinfectant

เจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ       
Hand sanitizer

สเปรย์แอลกอฮอล       
Alcohol spray

ล้างมือบ่อย ๆ       
Wash hands frequently.

อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคไม่เพียงพอ       
Insufficient foods, water and drugs

ที่นี้ แจกอาหาร น้ำดื่ม ฟรี       
Free foods and drinks.

ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น       
Follow the instruction only.

หากไม่ใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้า       
No entry without mask.

รอผลตรวจ - Waiting for the result.

หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียง ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน       
Self-quarantine for 14 days after returning from the risk areas.

ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น       
Do not leave the house unless it is the emergency.
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด       
Do not travel across the provinces.
       
การระบาดไวรัสโคโรนาครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร       
When will the coronavirus pandemic end?  

การแพร่ระบาดของโรค เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก       
Increase of epidemic

การแพร่ระบาดของโรค ลดน้อยลง       
Reduction of epidemic

ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ       
No infected people
การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง       
Super Spreading

ยังไม่สามารถหาต้นตอผู้แพร่เชื้อได้       
Source of spreader is undetermined.
    
องค์การอนามัยโลก       
World Health Organization (WHO)
    
PUI  - ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค       
Super Spreader  - ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง        
Cluster  - ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน       
Droplets  - ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง        
Airborne  - ทางอากาศ       
Swab  -  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ       
Herd Immunity  - ภูมิคุ้มกันหมู่       
Social Distancing  - เว้นระยะห่างจากสังคม        
Quarantine   - การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย       
PPE  - อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล       
Rapid Test  - ชุดตรวจเร็ว       
Negative Pressure Room  - ห้องความดันลบ       
Cohort Ward  - หอผู้ป่วยรวมแยกโรค        
Hospitel  - หอผู้ป่วยเฉพาะ   
New normal   - ความปกติในรูปแบบใหม่       
Work from Home  - การทำงานจากที่บ้าน       

Physical distancing
การเว้นระยะห่างทางกายภาพ    
    
Self quarantine
การกักกันตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ    
    
State quarantine
การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรคซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น        
       
ประกันสุขภาพ       
Health Insurance

เงินที่ได้จากการทำประกัน       
Insurance claim

รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชย       
The government should pay for the compensation.

เงินเยียวยา       
Compensation

ฉันอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID19       
I would like to have the information about COVID-19.

ฉันต้องการจองวัคซีน       
I would like to reserve the vaccine.

ฉันอยากรู้ว่ามีวัคซีนยี่ห้อไหนบ้าง       
I would like to know the alternative to vaccine.

วัคซีนที่ดีที่สุด        
The best vaccine

วัคซีนที่มีคุณภาพต่ำ       
Low quality vaccine

วัคซีนที่ฉีดแล้วได้ผลดีที่สุด       
The most effective vaccine

วัคซีนที่ไม่ต้องเสียเงิน - Free vaccine
วัคซีนราคาถูก - Inexpensive vaccine
วัคซีนราคาแพง - Expensive vaccine
ฉีดวัคซีน ฟรี - Free vaccination

วัคซีนราคาเท่าไหร่       
How much does the vaccine cost?

ผลตรวจออกมาแล้ว       
The result is determined.

ฉันจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่       
When will I get the vaccine?

เมื่อไหร่วัคซีนจะเดินทางมาถึง       
When will the vaccine arrive?

เจ้าหน้าที่ที่ดูแล จัดหา วัคซีนเข้ามาในประเทศ       
Vaccine procurement officer

ฉันต้องรอผลตรวจCovid19 กี่วัน       
How long does it take to get COVID-19 result?

ฉันต้องการตรวจหาเชื้อCovid19       
I would like to have COVID-19 test?

ฉันต้องการรถโรงพยาบาลมารับฉันไปรักษา       
I need an ambulance to pick me up.

คนในครอบครัวของฉันติดโควิด       
The member of my family has COVID-19.


หน่วยงานไหนที่ช่วยฉันได้บ้าง       
Which authority can help and support me?

ฉันหายแล้ว  -  I am fully recovered.
ฉันติดโควิด  - I have COVID-19.

ฉันเคยติดเชื้อโควิด แต่ตอนนี้หายดีแล้ว       
I had COVID-19 but has fully recovered now.

ฉันเดินทางไปพื้นที่เสียงมา       
I traveled to the risk area.

ไทม์ไลน์การเดินทางของฉัน       
My travel timeline

หากอาการไม่รุนแรง สามาถรักษาตัวเองที่บ้านได้       
In case of mild symptoms, apply home isolation measure.

แพทย์จะส่งยารักษาการไปที่บ้าน       
Doctor will deliver drugs to the patient's house.

ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด       
No visit to the patient.

ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ       
The person who is close to the infected person should have 14-day quarantine.อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ