รวมภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัว "i"


ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัว "i" (ตัวไอ)

I was hit.  -  ฉันถูกตี
I was punished.  - ฉันถูกทำโทษ
I was bitten.  -   ฉันโดนกัด
I was told off.  -  ฉันโดนดุว่า
I cut my finger.  -  ฉันทำมีดบาดนิ้ว
I'll give you a lift.  -  ฉันจะไปส่งคุณนะ
I will handle it.  -  ฉันจะรับมือเอง
I will sort it out.  -  ฉันจะจัดการมันเอง
I can deal with it.  -  ฉันจัดการมันได้
I didn't expect that.  -  ฉันไม่ได้คาดคิดเลยนะ

I couldn't care less.  -  ฉันไม่แคร์หรอก
I agree with you.  -  ฉันเห็นด้วยกับคุณ
I have no idea.
 
-  ฉันไม่รู้
I can help you.  -  ฉันช่วยคุณได้
I promise.  -  ฉันสัญญา
I swear.  -  ฉันสาบาน
I think so.  -  ฉันก็ว่างั้น
I don't think so.  -  ฉันไม่คิดเช่นนั้น
I lied to you.  -  ฉันโกหกคุณ
I'm telling the truth.  -  ฉันกำลังพูดความจริง

I knew it!  -  ฉันว่าแล้ว!
I didn't know that.  -  ฉันไม่รู้เลยนะ
I shouted at him.  -  ฉันตะโกนใส่เขา
I turn it off.  -  ฉันปิดมันเอง
I've been to Italy.  -  ฉันเคยไปอิตาลี่มา
I've been it before.  -  ฉันเคยเห็นมันมาก่อน
I didn't do it.  -  ฉันไม่ได้ทำมัน
I've just eaten.  -  ฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จ
I broke up with A.  -  ฉันเลิกกับ A แล้ว

I can speak Thai.  -  ฉันพูดไทยได้
I can't do it.  -  ฉันทำไม่ได้
I couldn't save him.  -  ฉันช่วยเขาไม่ได้
I should go.  -  ฉันควรไป
I must leave now.  -  ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
I have to eat.  -  ฉันต้องกิน
I will call you.  -  ฉันจะโทรหาคุณ
I might stay here.  -  ฉันอาจจะอยู่ที่นี่
I shouldn't be late.  -  ฉันไม่ควรมาสาย
I mustn't be lazy.  -  ฉันต้องไม่ขี้เกียจ

I'll pay for you.  -  ฉันจะจ่ายเงินให้คุณเอง
I want to go.  -  ฉันอยากไป
I can fix it.  -  ฉันซ่อมมันได้
I love singing.  -  ฉันรักการร้องเพลง
I enjoy doing it.  -  ฉันสนุกกับการทำมัน
I'll do my best.  -  ฉันจะทำให้ดีที่สุด
I'm trying.  -  ฉันพยายามอยู่
I don't care.  -  ฉันไม่แคร์
I care about you.  -  ฉันแคร์คุณนะ
I get it.  -  ฉันเข้าใจแล้ว

I'm sorry.  -  เสียใจ / ฉัยขอโทษ
I'm broke.  -  ฉันไม่มีเงิน
I'm being silly.  -  ฉันกำลังทำตัวงี่เง่า
I'm in charge here.  -  ฉันรับผิดชอบที่นี่เอง
I'm good at it.  -  ฉันทำมันได้ดี
I'm able to do it.  -  ฉันสามารถทำมันได้
I'm about to leave.  -  ฉันกำลังจะออกไป
I'm into it.  -  ฉันชอบมันมาก
I'm up for you.  -  ฉันเอาด้วย
I'm cool with that.  -  ฉันโอเคกับมัน

I'm a teacher.  -  ฉันเป็นครู
I'm a nurse.  -  ฉันเป็นพยาบาล
I'm not a student.  -  ฉันไม่ใช่นักเรียน
I was a doctor.  -  ฉันเป็นหมอมาก่อน
I wasn't an actor.  -  ฉันไม่ได้เป็นนักแสดง
I'm in my room.  -  ฉันอยู่ในห้อง
I'm his wife.  -  ฉันเป็นภรรยาของเขา
I'm her daughter.  -  ฉันเป็นลูกสาวของเขา
I'm not your friend.  -  ฉันไม่ใช่เพื่อนของคุณ
I'm not yours.  -  ฉันไม่ได้เป็นของคุณ

I'm hungry.  -  ฉันรู้สึกหิว
I'm ready.  -  ฉันพร้อมแล้ว
I'm not sure.  -  ฉันไม่แน่ใจ
I'm not starving.  -  ฉันไม่หิว
I'm not upset.  -  ฉันไม่เสียใจ
I like it.  -  ฉันชอบมัน
I love you.  -  ฉันรักคุณ
I understand.  -  ฉันเข้าใจ
I know.  -  ฉันรู้
I mean it.  -  ฉันหมายความแบบนั้น

I have a husband.  -  ฉันมีสามี
I have a girlfriend.  -  ฉันมีแฟน
I'm a single mother.  -  ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
I'm in a relationship.  -  ฉันมีแฟน (คนคุย)
I'm lonely.  -  ฉันรู้สึกเหงา
I'm divorced.  -  ฉันหย่าแล้ว
I'm a widow.  -  ฉันเป็นหม้าย
I'm married.  -  ฉันแต่งงานแล้ว
I'm single.  -  ฉันโสด

I'm excited.  -  ฉันตื่นเต้น
I'm confused.  -  ฉันสับสน
I'm confident.  -  ฉันรู้สึกมั่นใจ
I'm speechless.  -  ฉันพูดไม่ออก
I'm surprised.  -  ฉันรู้สึกประหลาดใจ
I'm shocked.  -  ฉันรู้สึกตกใจ
I'm full.  -  ฉันอิ่มแล้ว
I'm good.  -  ฉันโอเคดี
I'm excited.  -  ฉันรู้สึกตื่นเต้น
I' m fine.  -  ฉันสบายดี.

.

.

.

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: ครูหวาน English on Air

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ