วันครูแห่งชาติ คำอวยพรวันครูเป็นภาษาอังกฤษ สุขสันต์วันครูเป็นภาษาอังกฤษ

16 มกราคม ของทุกปี คือ "วันครูแห่งชาติ"

งานวันครูจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยเป็นวันหยุดของครูและนักเรียน
วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เพื่อเชิดชู “ครู” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีและดูแลเด็กให้เป็นผู้ที่มีความรู้พร้อมเป็นกำลังของชาติ โดยในอดีตได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 และจัดเป็นวันหยุดของโรงเรียนเสมอมา แต่การจัดงานวันครูในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย วันนี้แอดมินได้ค้นหาคำอวยพรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในวันครูมาฝากกันด้วยค่ะ


       คำอวยพรวันครู
ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Teaching is the profession that teaches all the other professions.
   - ครูคืออาชีพที่สอนทุกๆ อาชีพ

Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.
   - หากปราศจากครู พวกเราก็คงจะหลงทาง ขอขอบคุณคุณครูที่ให้คำแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจและทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็น

Dear teacher, you didn’t just teach a subject, you taught what you love, and it showed. Happy Teacher’s Day

   - ถึงคุณครูที่เคารพ ครูไม่เพียงแต่สอนวิชาความรู้ แต่ครูสอนในสิ่งที่ครูรักและแสดงให้เห็น สุขสันต์วันครู

You inspired me to reach my goals and achieve my dreams. More importantly, you inspired me to be you. Thank you teacher.
   - ครูเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันไปถึงเป้าหมาย และบรรลุความฝันของฉัน ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครูเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นแบบครู ขอบคุณคุณครู

A simple ‘thank you’ is probably not enough. Not only have you taught me lessons from the book, you have also taught me lessons from life. So here’s wishing you a Happy Teacher’s Day
   - คำว่า ‘ขอบคุณ’ ง่ายๆ อาจไม่เพียงพอ ครูไม่เพียงแต่สอนบทเรียนจากหนังสือเท่านั้น แต่ครูยังสอนบทเรียนจากชีวิตด้วย ขออวยพรให้คุณครูมีความสุข

I need to thank you on this day, for I am what I am because of you. Happy Teacher’s Day

   - ขอบคุณคุณครูในวันนี้ เพราะฉันเป็นอย่างที่ฉันต้องการได้เพราะครู สุขสันต์วันครู

The way you teach.. The knowledge you share.. The care you take.. The love you shower.. Makes you.. The world’s best teacher
   - วิธีที่ครูสอน .. ความรู้ที่ครูแบ่งปัน .. ความห่วงใยที่ครูมี .. ความรักที่ครูมีให้ .. ทำให้ครูเป็นครูที่ดีที่สุดในโลก

I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you
   - ฉันได้คำแนะนำ มิตรภาพ การมีวินัย และความรักทุกอย่างจากบุคคลคนเดียว และบุคคลนั้นคือคุณ (ใส่ชื่อครู)

Thank You Teacher for all the things you have done for us.
   - ขอบคุณคุณครูสำหรับทุกสิ่งที่ครูทำเพื่อเรา

We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us.

   - พวกเราขอขอบคุณคุณครู สำหรับการทำงานหนักและความพยายามทั้งหมดที่ครูให้ความรู้แก่พวกเราเสมอ

You are not only our teacher. Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.
   - ครูไม่เพียง แต่เป็นครูของเรา แต่ครูเป็นเพื่อน, นักปรัชญา และผู้นำทาง ทั้งหมดในหนึ่งคน พวกเราขอขอบคุณคุณครูสำหรับทุกการสนับสนุน

ขอขอบคุณคำอวยพรวันครู จาก: MThai

อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ