ไม่เข้าใจ ภาษาอังกฤษ ใช้ประโยคไหนได้บ้าง


คำว่า "ไม่เข้าใจ" มีประโยคอื่นไหม ในภาษาอังกฤษ นอกจาก I don't understand.

I’m sorry I don’t understand what you just said.
  ฉันขอโทษ ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไป”

I think I’m unclear about what you mean.
  ฉันคิดว่า ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณจะสื่อ

I simply don’t catch what you’re saying.
  ฉันจับใจความไม่ได้ว่าคุณกำลังพูดอะไร

I’m not sure I understand what you mean.

  ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด

I’m sorry I didn’t hear you very well.
  ฉันขอโทษนะ แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินคุณไม่ค่อยชัด

What do you mean?
  คุณหมายความว่ายังไง

 I don't understand.  -  ฉันไม่เข้าใจ
 I don't get it. -  ฉันไม่เข้าใจ
 I don't follow you.  - ฉันตามไม่ทัน
 It makes no sense.  -  มันไม่มีเหตุผลเลย
 As clear as mud.  - เข้าใจยากจริง ๆ
 sorry, I'm a bit confused.  -  ขอโทษนะ ฉันสับสนนิดหน่อย

Could you please explain it (to me) again ?

คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกครั้งได้ไหม

can you speak a bit more slowly, please ?
คุณช่วยพูดช้าลงอีกหน่อยได้ไหม

Can you please explain it a little more ?
คุณช่วยอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหม

Sorry!? 
-   โทษค่ะ
Excuse me!?   -  อะไรนะคะ
Pardon!? หรือ I beg your pardon.   -  อะไรนะคะ
Come again!?   -  พูดอีกรอบได้ไหมคะ


อัปโหลดเอกสารเพื่อประเมินราคา

* อัปโหลดไฟล์งาน รองรับได้ทั้ง jpg., .doc., .docx, .xls., .pdf, อื่นๆ