ภาษากูรู

"รู้และแบ่งปัน" รวมบทความเทคนิควิธีการแปลภาษาจากประสบการณ์ของนักแปลมืออาชีพ

Image

他言語に翻訳することで、人々の意図を理解することができます。私は、自分の翻訳によって、この世界の人々がお互いを理解できるようにするのが大好きです。... อ่านต่อ

I will do my best effort for all assigned work... อ่านต่อ