ภาษากูรู

"รู้และแบ่งปัน" รวมบทความเทคนิควิธีการแปลภาษาจากประสบการณ์ของนักแปลมืออาชีพ

Image

ความหมายของการแปลโดยนักปราชญ์ของโลก

             ความหมายของการแปลโดยนักปราชญ์ของโลก               นักปราชญ์ด้านการแปลต่างให้ความหมายของการแปล ดังนี้:      1. จอห์น วายคลิฟ (John Wycliffe, 1330-1384) นักปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวว่า การแปลคือ การแปลประโยคให้ได้ความชัดเจน โดยใช้ภาษาของคนสามัญ      2.มาร์ติน ลูเธอร์ (... อ่านต่อ